Het bestuur van YNI bestaat uit:

Jurgen Stoop, voorzitter

Margaret Kruize, secretaris

Theo Nipius, penningmeester