Het bestuur van YNI bestaat uit:

Jurgen Stoop, voorzitter

Karolien Havermans, secretaris

Theo Nipius, penningmeester